Čas je za energetsko prenovo stavb!

V podjetju Blesk2 d.o.o. smo posebno pozornost namenili k energetski sanaciji vseh vrst objektov. Za vas smo pripravili celovito ponudbo, ki vključuje tako pripravo energetsko projektne dokumentacije v sodelovanju s projektantom kot tudi  izvedbo del celotnega ovoja stavbe. (fasada, okna, streha, ogrevalni sistem).

Posebno pozornost namenjamo kvalitetni izvedbi, ki je pogoj za energetsko varčen objekt, ter cenovni dostopnosti in konkurenčnosti.

Zakaj učinkovita obnova in gradnja?

Raba energije za delovanje stavb v EU znaša 40% celotne rabe energije in še narašča. Energija postaja dragocena njeni viri so omejeni. Energijo bo potrebno rabiti učinkovito in uporabljati energijo iz obnovljivih virov (sonce,les biomasa, vodna energija, veter…).

Hiša jutrišnjega dne

Cilji: Letna raba energije za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode, razsvetljava = 0 kWh. To niso pravljice, to ni daljna prihodnost. Bistvo prenovljene direktive je, da želi poleg nič energijskih novogradenj tudi povečati obseg energijske prenove starejših stavb.
Cilji za nove in javne stavbe:
do leta 2020 morajo biti vse nove stavbe skoraj nič-energijske,
do leta 2018 je potrebno zagotoviti, da bodo vse nove javne stavbe skoraj nič-energijske, saj morajo biti zgled preostalim.

Energetske sanacije starejših objektov.

Po podatkih je v Sloveniji kar 81%  stanovanjskih objektov energetsko potratnih. Na teh objektih ni bil izveden nobeden ukrep v smislu energetske sanacije. Dokazano je, da bi samo z toplotno izolacijo fasade saj ta prinaša največji prihranek pri rabi energije zmanjšali stroške tudi do 60%.

Finančni prihranki, subvencije

Vlaganje v energetsko sanacijo stavb, se zdi na začetku velik zalogaj vendar po potrebnem premisleku ugotovimo, da se nam investicija v ta namen lahko hitro povrne. Pri tem pa ne smemo pozabiti tudi na subvencioniranja s strani države pri energetskih ukrepih, tako Ekološkega sklada kot tudi Ministrstva za infrastrukturo in prostor.

Več bivalnega udobja

Energetska sanacija nam prinaša mnogo pozitivnih učinkov, tako ekonomskih kot tudi ekoloških. Pri tem občutno zmanjšamo negativen vpliv na okolje (izpusti CO2) v notranjosti objektov pa s tem ustvarimo ugodno bivalno klimo. Posledično pa energetska sanacija zviša vrednost vašega objekta.

Zunanja podoba stavb

Po zaključeni energetski prenovi je vedno tista pika na i, končna podoba, barva fasade in drugih zunanjih vidnih materialov.
Vsi izvajalci, projektanti imamo tukaj kar precej proste roke pri izbiri barv in drugih materialov seveda v sodelovanju z naročniki. Vendar menim, da se premalo zavedamo pomembnosti izbire barv in materialov na dolgi rok.

V podjetju Blesk2 smo mnenja, da je potrebno izbirati barve in druge materiale za vsak objekt posebej. Potrebno je predvsem barvo uskladiti s pokrajino, lokacijo in okolico stavbe.