Energetska sanacija

INDIVIDUALNI OBJEKTI, VEČSTANOVANJSKI OBJEKTI, POSLOVNI OBJEKTI.

Zagotovo najboljša in najcenejša rešitev je vsekakor celotna energetska sanacija vašega objekta saj so prihranki pri stroških ogrevanja precej večji posledično pa so tudi subvencije pri izvedbi več ukrepov hkrati večje. Zato smo v našem podjetju osredotočeni na celovito ponudbo pri izolaciji ovoja stavbe, saj s tem dosežemo največji prihranek pri stroških ogrevanja tudi do 70%. V paketu izvedemo naslednja dela: Izolacija podstrešjaizolacija fasadedobava in montaža novih okenizkop do temeljev (hidroizolacija, izolacija sten v zemlji.), vgradnja nove kurilne naprave za centralno ogrevanje stavbe na leseno biomaso.

Energetska Sanacija Feature Img

Svetovanje

 • Pri ogledu vam svetujemo o izbiri materialov in se dogovorimo o poteku del in rokih izvedbe.
 • Objekt v obstoječem stanju posnamemo in vam pripravimo celovito fiksno ponudbo z natančnim popisom potrebnih del , materialov in natančnimi izmerami.

Poskrbimo za pridobitev subvencije EKO SKLADA v višini 25%. Zelo ugodno saj za vsak ukrep dobimo 25% tukaj je subvencija največja.

Predhodno vam izdelamo 3D vizualizacijo vašega objekta.

Skrbna izvedba – visoka stopnja odgovornosti

 • Poskrbimo da je objekt pred začetkom del dobro zaščiten.
 • Pri izdelavi uporabljamo lastne nove in varne gradbene odre po standardih in predpisih.
 • Na objektu je stalno prisoten koordinator del s katerim stranke lahko komunicirajo.
 • Vgrajujemo izolacijske materiale, kjer so vse komponente od enega priznanega proizvajalca, tako dobite tudi garancijo in subvencijo EKO SKLADA.
 • Kvalitetna izvedba brez toplotnih mostov po predpisih proizvajalcev materialov.
 • Po opravljenih delih gradbišče in zunanje pohištvo (okna, vrata) dobro očistimo.

Ostala dela na objektu (po dogovoru z vami)

 • Dobava in montaža novih okenskih polic, dekorativnega kamna
 • Obdelava napuščev ( stirodur)
 • Pleskanje napuščev, ograj, dobava in montaža balkonskih lesenih, steklenih ali inox ograj.
 • Zidanje balkonov iz siporeks blokov
 • Izolacija balkonov, teras ter dobava in polaganje keramike ali lesenega poda.

Svetovanje O Fasaderstvu 1

Energetska Sanacija Javnih Stavb

Energetska sanacija javnih stavb

V našem podjetju smo usmerjeni k učinkoviti rabi energije v stavbah. V Sloveniji imamo veliko število energetsko potratnih javnih stavb, ki jih bomo dolžni v čim krajšem roku energetsko sanirati. V podjetju Blesk2 d.o.o. vam nudimo: Celoten projekt in izvedbo energetske sanacije.

Gradbeni del

Tukaj analiziramo zunanji ovoj stavbe na podlagi obstoječega stanja (posnetek stanja) nato predlagamo sanacijo tega. Predvidimo vse materiale potrebne za sanacijo ovoja stavbe in pripravimo oceno investicije, predhodno pripravimo tudi izračun gradbene fizike obstoječega in kasnejšega saniranega stanja. Nato pripravimo popis gradbeno obrtniških del.

Energetski del

Predhodno analiziramo obstoječi ogrevalni sistem in sistem za pripravo tople vode kjer izračunamo povprečni letni strošek ogrevanja. Kasneje predvidimo oz. ocenimo kateri ogrevalni sistem bi najbolj ustrezal in izračunam stroške ogrevanja z novim sistemom. Nato naredimo oceno investicije oz. popis del energetskega dela sanacije.

Izvedba in nadzor

Nudimo tudi strokovno izvedbo vseh del in projektantski nadzor.